Medlemskab

Odense Curling Club (OCC) tilbyder følgende tre typer medlemskab:

 

 

1. Introduktionsmedlemskab

Pris: 200 kr.pr. person

Inkluderer gruppeinstruktion på en træningsaften og medlemskab med ret til træning i OCC i to træningsmåneder.

Medlemskabet giver endvidere ret til deltagelse og stemmeafgivelse ved eventuelle generalforsamlinger afholdt i løbet af de to træningsmåneder, som medlemskabet omfatter.  

Introduktionsmedlemskabet kan kun tegnes én gang pr. sæson af samme person. Det kan imidlertid opgraderes til halvårs- eller årsmedlemskab ved betaling af prisdifferencen. 

2. Halvårsmedlemskab

Pris: 350 kr.for seniorer og 200 kr.for juniorer*

Inkluderer et halvt års medlemskab fra 1/7 eller 1/1 med følgende rettigheder:

          a) Medlemskab i halvåret 1/7-31/12 giver ret til træning i OCC i halvsæsonens fire træningsmåneder (typisk ultimo august til ultimo                               december) samt ret til deltagelse og stemmeafgivelse ved eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger i halvåret.

          b) Medlemskab i halvåret 1/1-30/6 giver ret til træning i OCC i halvsæsonens tre træningsmåneder (typisk primo januar til ultimo marts)                       samt ret til deltagelse og stemmeafgivelse ved den ordinære og eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger i halvåret.

          c)Medlemskab giver ret til deltagelse i OCC’s interne turneringer og arrangementer samt i

             eksterne turneringer med mulighed for tilskud fra OCC inden for det på gældende halvår.

Halvårsmedlemskabet kan opgraderes til årsmedlemskab ved betaling af prisdifferencen.

3. Årsmedlemskab

Pris: 600 kr.for seniorer og 350 kr.for juniorer*

Inkluderer det samme som et halvårsmedlemskab fra 1/7 plus et halvårsmedlemskab fra 1/1 det følgende kalenderår.

 

Træningsmuligheden tilbydes i OCC’s træningstider inden for medlemsperioden. OCC stiller udstyr (kost, glidesål, sten mv.) til rådighed for alle medlemmer i medlemsperioden. Medlemmet har pligt til at behandle udstyret ansvarligt. Generelle betingelser for medlemsrettigheder fremgår af OCC’s vedtægter.

* Man er junior, hvis man ikke er fyldt 21 år pr. 30/6 forud for medlemsperioden.