Bestyrelse

Mikkel Juul Larsen
Formand
Simon Bønløkke Pedersen
Junioransvarlig
Helle Eeg Hansen
Sekretær
Jonathan Harregaard
Næstformand
Dorthe Lorentzen
Kasserer
Lena Erbs
Menigt medlem